Återvinn din båt

button

Båtretur - Båtlivets nätverk för omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar

Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Målsättningen är att det via Båtretur ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt oavsett om du är privatperson, båtklubb, försäkringsbolag, fastighetsägare, båtvarv, kommun eller annan aktör.

Bakom nätverket står SweBoat som är båtbranschens organisation för båttillverkare, varv, importörer, tillverkare, tillbehörsleverantörer med flera, i samarbete med Stena Recycling och Båtskroten Sverige AB. Båtretur är inte en juridisk person utan en samverkansplattform utan vinstintresse.

Båtskrotningspremie

Nu finns möjligheten att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning och det gäller såväl privatpersoner som kommun. Båtar upp till tre ton kan lämnas på någon av de tjugofem olika platserna i landet.

Tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten kan vi erbjuda denna service.

Om du inte själv kan transportera din båt till oss, kan vi mot ersättning frakta den åt dig. Båten behöver även vara sanerad från miljöfarligt avfall.

Båtskrotningspremien är till för att uppmuntra båtägare att ta hand om sina båtvrak istället för att lämna dem i naturen.

Miljöklok Båtåtervinning

Väljer du att lämna din båt till Båtretur väljer du också en miljöklok lösning för återvinning av din båt. Då vet du att din båt tas om hand av kompetent personal, och att återvinningen sker enligt lagkrav, producenternas anvisningar (om de finns) samt med hänsyn till miljön. Processen omfattar identifiering, ägarkontroll, kostnadsuppskattning för eventuell förbehandling, transport och återvinning.

Så fungerar det i praktiken

Båtretur har avtalat med Båtskroten Sverige AB om att drifta ett nationellt system för båtåtervinning. I nätverket finns transportörer i hela landet och ett 25-tal anläggningar för återvinning. I avtalet med Båtskroten har Båtretur säkerställt att du som kund normalt inom fem arbetsdagar ska få en offert och förslag på återvinning av din båt. En förutsättning är att all information finns tillgänglig. Normalt kan hämtning ske inom 5 till 10 arbetsdagar. Snabbare hämtning kan ske mot extra kostnad.

Allmänna frågor om Båtretur kan adresseras till SweBoat.